عکس کیک بستنی موزی
Irana.y
۹۱
۲.۵k

کیک بستنی موزی

۳ شهریور ۹۶
کیک بستنی با ژله

توی هرکدوم از جام ها ی برش کیک گذاشتم و روش چند قاشق بستنی ریختم و ۲باره روی بستنی ی برش کیک گذاشتم و دورش رو مجددا بستنی ریختم تا نصف جام پرشد
سطح روییشون رو با قاشق صاف کردم و جام ها رو در فریزر گذاشتم تا بستنی کاملا یخ بزنه
بعد ژله ی موزی رو درست کردم و وقتی ک بستنی ها کاملا یخ زده بودن ریختم توی جام ها و گذاشتم توی یخچال تا نیم بند بشه
گل های روش رو با شلیل درست کردم و وقتی ژله نیم بند شده بود توی ژله قرار دادم و مجددا گذاشتم یخچال تا کاملا ببنده
#کیک_بستنی#کیک_بستنی با ژله#
...
نظرات