عکس چیپس میوه و باسلوق
صهرا
۱۲۰
۱.۴k

چیپس میوه و باسلوق

۲۵ آذر ۹۶
🌹امام علی( ع )🌹هر گاه در روزی تو تاخیر و تنگی پدید آمد،آمرزش بخواه تا روزی را بر تو فراخ گرداند.
...
نظرات