عکس کیک یخچالی
samira
۱۴
۲۹۷

کیک یخچالی

۲۶ آذر ۹۶
خبر این است که یلدا خانم
آخرین دختر آذر بانو
نوه دختری حضرت پاییز قشنگ
دل سپرده به یکی از پسران ننه سرمای بزرگ
کرده پیراهنی از برف به تن
می رود خانه ی بخت
الهی بختش قشنگ ❤
...
نظرات