تکنیک های پخت یک کیک خانگی
تکنیک های پخت یک کیک خانگی

برای این که بفهمید چرا کیک خانگی شما به اندازه کافی پف نکرده یا اشکالات دیگری در آن وجود دارد باید مراحل پخت کیک را یک بار دیگر مرور کنید و به نکاتی که در ذیل گفته شده، توجه کنید.

چرا لایه روی کیک چسبنده است ؟

1) روی کیک وقتی گرم بوده پوشانده شده است.
3) کیک به اندازه کافی نپخته است.

چرا کیک حالت خیس و مرطوب دارد ؟

1) کیک قبل از پخت کامل از فر خارج شده است.
3) کیک داخل قالب مانده و سرد شده است.

چرا کیک حالت چروکیده و به هم فشرده دارد ؟

1) قالب نسبت به مواد کیک بزرگ بوده است.
3) مواد بیش از حد مخلوط شده است.
5) مقدار مایعات زیاد بوده است.

چرا پس از پخت پف کیک خوابیده است ؟

1) دمای فر کمتر از مقدار لازم بوده است.
3) میزان شکر مورد استفاده زیاد بوده است.
5) کیک در هنگام پخت تکان داده شده است.
7) زمان اضافه کردن سفیده مواد زیاد مخلوط شده است.
9) مقدار بکینگ پودر یا جوش شیرین زیاده بوده است.

چرا کیک بافت زبری دارد یا وسط آن فرو رفته است ؟

1) فر قبل از پخت کیک گرم نشده است.
3) مواد اندازه کافی مخلوط نشده است.
5) میزان مایعات مورد استفاده کم بوده است.
7) مواد به درستی در قالب پخش نشده است.

چرا روی کیک چسبنده اما داخل کیک خشک است ؟

1) مواد کیک بیش از حد مخلوط شده است.
3) مدت پخت کیک طولانی بوده است.
5) کیک در معرض جریان هوا سرد شده است.
7) مقدار شکر مورد استفاده کافی نبوده است.

چرا کیک خمیری و سنگین است ؟

1) مواد کیک خوب مخلوط نشده است.
3) مقدار مایعات مورد استفاده زیاد بوده است.

چرا کیک به قالب چسبیده است ؟

1) قالب به درستی چرب نشده است.
3) کیک به اندازه کافی نپخته است.

چرا کیک حالتی خشک و بافتی شکننده دارد ؟

1) مقدار چربی کیک کم بوده است.
3) مایه کیک بیش از حد مخلوط شده است.
5) مقدار شکر مورد استفاده زیاد بوده است.
7) مقدار بکینگ پودر مورد استفاده زیاد بوده است.