تکنیک های پخت کیک
تکنیک های پخت یک کیک خانگی
نکات آشپزی
فریده
۱۹ آبان ۹۶
تکنیک های پخت یک کیک خانگی
برای این که بفهمید چرا کیک خانگی شما به اندازه کافی پف نکرده یا اشکالات دیگری در آن وجود دارد باید مراحل پخت کیک را یک بار دیگر مرور کنید و به نکاتی که در ذیل گفته شده، توجه کنید. 1) روی کیک وقتی گرم بوده پوشانده شده ...
۱۵k
۶۸۴