عکس رول سوسیس
پریسا❤️
۹۵
۱.۸k

رول سوسیس

۲۵ فروردین ۹۷
در جیب هایت
یڪ مشت امید بریز ...

از چوب لباس،چند رؤیا بردار
روے گلدان زندگی ات
آبے بپاش...

و کفش همت بپوش ...
شربتی از توکل را بنوش
باقے امور درست خواهد شد..
...
نظرات