عکس چلوگوشت
زهرا شیری
۲۱
۴۴۵

چلوگوشت

۸ اردیبهشت ۹۷
ای نور خاندان نبوت جمال تو
ای فخردودمان امامت کمال تو
ای اشبه تمام خلایق بخلق و خلق
برخاتم نبوت و حسن خصال تو
ولادت حضرت علی اکبر مبارک باد

سلام مهربونا
اینم نذری ما که برای بچه های مهرمادری بردیم
امیدوارم همه حاجت روا بشید
روی برنج نوشتم یا علی اکبر کلی خلاقیت به خرج دادم😎😎😎😎😎😎
...
نظرات