عکس میزافطارروزنهم ماه رمضان
نیکا
۴۱
۱.۵k

میزافطارروزنهم ماه رمضان

۵ خرداد ۹۷در این لحظات عرفانی
و زیبای افطار دعا ميڪنم
هرچه دراین لحظه ها
از دلتان ميڪذرد
به نسیم لطافت خدا
برشما روا ڪردد
و جانتان معطر
به عطر ایمان باشد
طاعات وعبادات شماموردقبول حق

"التماس دعا"
#کشک وبادمجون کبابی#نان رمضان#میوه#خرما#بامیه#سبزی خوردن#نان
...
نظرات