عکس نان كماج خرمایی
khadij 89
۲۱
۵۸۷

نان كماج خرمایی

۲۱ تیر ۹۷
نان خرمایی رو بخاطر آقای همسر درست کردم چون عاشق چیزای نونیه. خیلی دوس داشت 😊😊
خواستم خوشحالش کنم .خدا رو شکر نونای خوشمزه ای شد.😃😃اگر وقت کردین درست کنین پشیمون نمیشین🤔🤔
من با آرد نونوایی درست کردم طعم خوبی داشت😉
...
نظرات