عکس تارت حلوا
ماتیسا
۳۴
۵۸۸

تارت حلوا

۳۱ شهریور ۹۷
"روزهایی هست
که دلم می‌خواهد زندگی
در پشتی داشته باشد،
که از در پشتی فرار کنم و
به قول قدیمی ها
بزنم به چاک!"

شرمین نادری

#حلوا#تارت_حلوا#التماس_دعا
...
نظرات