عکس شربت انار
باران سجادی
۳۰
۱.۲k

شربت انار

۱۰ آبان ۹۸
حتما نباید انار بود.
دل هر کس را بفشارند,
از خون سر می رَوَد...!
...
نظرات