عکس شکلات داغ
فاطمه قادری
۱۴۹
۱.۵k

شکلات داغ

۵ فروردین ۹۹
#قرارگروهی ۲۸
دلچسب😍👌😋
با هوای ابری و بارونی 😉

شیر خیلی کم داشتم، مجبور شدم با اون دستور دیگه درست کنم. پودر کاکائو داغ بود😐😐 من که خوشم نیومد😕 با این دستور👇
https://sarashpazpapion.com/recipe/53aa7ff9a1695e8783e8ae5d81133b45
دفعه دیگه حتما با دستور پاپیون درست میکنم


توهمون مدتی که شکلات داغ روگاز داشت میجوشید، یه کیک فوری شکلاتی هم درست کردم😋 البته کوچولو😉😍
با این دستور 👇
https://sarashpazpapion.com/recipe/48pamnr6g20mjmgegvtacco6aou2p922
...
نظرات