عکس ترشک و شربت انار 
با دستور پاپیون
کورد بانو
۵۹۷
۱.۶k

ترشک و شربت انار با دستور پاپیون

۲۱ آبان ۹۹
امشب بیا دست ب آسمان ببریم و کمی دعا کنیم...برای آرزوهایی ک داریم برای حال خوبی ک آرزو داریم و برای دردهایی ک برای کشیدنشان طاقتی نداریم ...بیا دعا کنیم ک آسمان دل این مردم،میزبان رنگین کمان همدلی شود و لبهایشان همیشه بخندد;پروانه های اعتماد روی گلهای دوستی بنشینند ودرختان تحول،جوانه بزنند...دعا کنیم ک آدمها هرروز مهربان تر شوند ودر مقابل تفاوت های هم،صبورتر....بیا برای حال خوب جهانمان کمی دعا کنیم ک خدا آماده است برای شنیدن،جهان آماده است برای تغییر و انرژی های مثبت آماده اند برای معجزه....🌺🌺🌺🌺

.....
برای آرامش هم دعاکنیم برای قضاوت نکردن برای زرنگی نکردن برای دروغ نگفتن برای مهربان بودن برای دلی نشکستن برای انسانیت دعاکنیم. شاید اگر بخواهیم برای بهترشدن تلاش کنیم دیگه لازم نباشه ازهمدیگه طلب حلالیت داشته باشیم خوب باشیم وانسان.. همدیگرو دعاکنیم🙏🏻🙏🏻🍁
...
نظرات