عکس روزمرگی
خانم حسین اقا
۱۱۲
۸۹۰

روزمرگی

۲۲ آبان ۹۹
شام همسر جان🙂🙂🙃🙃
زرشک پلو باماهی😋😋😋
دوست داشتم این مدلی درست کنم🙂🙂😂😂🙈🙈
عشقا تااینحا که ۶روز از رژیم‌میگذره خیلی خوپیش میره چون احساس سبکی میکنم احساس شادابی میکنم ورزش میکنم و از همه مهم تر احساس میکنم لاغر شدم چون لباس هام ازاد شده تو تنم😍😍😍😍🤩🤩🤩🤩🥰🥰🥰🥰
برام دعاکید از پسش بربیام💪💪💪💪🌹🌹🌹
...
نظرات