عکس رنگ خوراکی پودری خانگی
مصی
۱۹۵
۲.۵k

رنگ خوراکی پودری خانگی

۲۹ آبان ۹۹
کیک کرسی یلدا. میوه ها مارزیپان وبقیه فوندانت وهردوخمیر رنگ پودری رنگ شده ودستورش تایید شده
https://sarashpazpapion.com/recipe/04ea0a8a0ab0aaa9987b6567414c7285
عکس از آرشیو
...
نظرات