عکس قهوه دالگونا بدون شکر

قهوه دالگونا بدون شکر

۱ هفته پیش
ورق بزن تا اخر😍اون آهوهاهم کار دست خالمه😍
نقاشی ام امروز کشیدم😊
اینم قهوه خوشمزم با دستورخودم😍
اینم لینکش👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

https://sarashpazpapion.com/recipe/cb2b2e02ef7f472c9a852baa7eb3ede4
عکسام برش خورد😑
#قهوه_دالگونا_بدون_شکر
...
نظرات