عکس پست پاییزی

پست پاییزی

۱۶ آذر ۹۹
روزتان را شروع کنید
حتی اگر شروعش بکشد به ظهر
گردو خاک گذشته را
از روی لباستان بتکانید؛
و ادامه بدهید
بروید در یک کافه
روبروی یک پنجره تازه
روبروی یک رفیق کهنه تازه
روبروی یک آدم تازه
بنشینید
لبخند بزنید
حرف های تازه بشنوید
حرف های تازه بزنید
و ادامه بدهید
واقعیت زندگی همین است
همین...

#چای#دمنوش_به#پاییز#مامی_مهستی_مه_یاس
...