عکس حال خوش

حال خوش

۱۸ آذر ۹۹
لطفا دستورامو لایک کنید❤
دمنوش گل ختمی و نبات
https://sarashpazpapion.com/recipe/d5a74f02cabbd5e2dc286f36979f23cd
🦋💜🍀🦋💜🍀🦋💜🦋💜🍀
دمنوش گل گاوزبان و لیموعمانی
https://sarashpazpapion.com/recipe/74109695a990d2774bb001e5b2a7220b
🦋🌟🦋❤🌟🦋🌟🦋🌟🦋🌟❤🦋

هیچی
به اندازه ی یه لیوان چای
نمیتونه حالِ آدمُ خـوب کنه...
مخصوصا از اونایی که عطـر دارن!
مزه یِ قدیما رو میدن
مزه یِ چایی هایِ مادر بزرگا...
هیچی به اندازه یِ یه لیوان چایِ ترجیحا با نبات، نمیتونه دل دردِ خاطره هآرو خوب کنه...
یادِ آدم بدایِ زندگیتُ بشـوره و ببره...
روحِ سردِتُ گرم کنه...
مطمئنم
کاشفِ چای
یه آدمی بـوده
که یه خاطره هایی
بَــد، بازی میکـردن با روحش...

#چای_به#چای#به_خشک_شده#دمنوش#آرامش#آش_رشته#پاییز#بادمجان#لیموخشک#مامی_مهستی_مه_یاس
...