عکس دمنوش چوب دارچین و به مخلوط
Mrs_rad_73
۲۳۶
۲.۱k

دمنوش چوب دارچین و به مخلوط

۱۵ دی ۹۹
لطفا ورق بزنین😍
محبوبم!
درخشش بلور های نبات در نور آفتابِ ظهر
و عطری که از دمنوشِ چای دارچین زمستانه پابرجاست
چه ترکیب زیبایی خواهد شد وقتی که در کنار تو هستم❤M❤
#سنتی_طوری🤩😍😉
ی دمنوش خوشمزه با دستور خودم جان
https://sarashpazpapion.com/recipe/f31d17d8fb26a8745fb116004ec489ca
#دمنوش_دارچین_و_به_مخلوط، ک من توش گل محمدی و گلاب و هل هم ریختم😍😍
زیر آفتاب دم ظهر😍🌻🌻🌻🌻
#قرار_گروهی
...