عکس ماکارونی صدفی با گوشت چرخ کرده
eli
۱۲
۲۳۸

ماکارونی صدفی با گوشت چرخ کرده

۱۲ بهمن ۹۹
پاپیون اگ بازم لج کنی و عکس ب این واضحیو تایید نکنی دیگ عکس نمیذارم🤬
موادش رفت زیر ماکارونی🙄قارچ و گوشت و فلفل و هویچ بود
...
نظرات