عکس کیک روز پدر
Fatemeh_Shafig
۲۶۹
۱.۵k

کیک روز پدر

۹ اسفند ۹۹
کوه استوار...
سرو تنومند...
قهرمان با صلابت...
نمیدانم در وصفت چه بگویم
کلمات صف کشیده اند
ذهنم پر از صفاتی است که شاید بتوان تو را نسبت داد...
اما نه...
هیچ کدام نمیتوانند قهرمان زندگی یک دختر را توصیف کنند
قهرمان زندگیم💖بابای قشنگم💛
روزت مبارک🎊💙
...
نظرات