عکس کیک بستنی وبستنی ماسون جار
لطفاً کپشن خوانده شود
مصی
۱۴۰
۲.۷k

کیک بستنی وبستنی ماسون جار لطفاً کپشن خوانده شود

۲ ماه پیش
#قرارخواهرانه
دوعکس اول کیک بستنی هست که بستنی هم بستنی به شیوه ماسون جار شکلاتی درست کردم ولای کیک گذاشته وبرش دادم ودوعکس آخر بستنی ماسون جار است . لینک دستور
https://sarashpazpapion.com/recipe/176e3101abba91242d78f32d0841199b
...
نظرات