عکس آش جو
sara.h
۱۱۰
۱.۷k

آش جو

۳ تیر ۰۰
«لو أنني أقول للبحر ما اشعر به نحوك
لترك شواطئه و أصدافه و أسماكه و تبعني!»

اگر به دریا می‌گفتم که چه احساسی نسبت به تو دارم، سواحل و صدف‌ها و ماهی‌‌هایش را رها می‌کرد و به دنبال من می آمد.
s💘s
...