عکس آش جو
خاطره
۶۳
۲.۷k

آش جو

۲۶ آبان ۹۹
شخصی كمونيست شده بود
از او پرسيدند :
ميدونى كمونيسم يعنى چه؟
گفت : ميدانم

گفتند :
ميدانى اگر دو تا اتومبيل داشته باشی
و يكى ديگراتومبيل نداشته باشد
ناچار خواهى بود
يكى از آن دو را بدهى !؟
گفت : بله كاملاً حاضرم
همين حالا این کار رابکنم

گفتند :ميدانى اگر دو تا الاغ داشته باشی
بايد يكى را بدهى به كسى كه الاغ ندارد
گفت : نه!
با اين مخالفم!
اين كار را نمى توانم انجام دهم
گفتند :چرا اين كه همان منطق است
و همان نتيجه؟
گفت : نه اين همان نيست
چون من الان دو تا الاغ دارم
ولى دو تا اتومبيل که ندارم!

بسيارى از مردم
تا زمانى به شعارهاى زيبايشان
پایبند هستند كه منافع خودشان
در خطر نباشد آنها قشنگ حرف ميزنند اما در مقام عمل
هرگز بر اساس آنچه ميگويند
رفتار نمى كنند..
...
نظرات