عکس خورشت آلو با مرغ
پگاه
۱۷۲
۱.۷k

خورشت آلو با مرغ

۱۰ آبان ۰۰
میتوانم» و «نمی توانم»، تنها در یک حرف «ن» تفاوت دارند.
اما همین یک حرف، مسیر زندگی تو را عوض خواهد کرد.👌
...
نظرات