عکس کیک موکا
خورشیدطلایی
۸۱
۱.۱k

کیک موکا

۲۹ تیر ۰۱
#کیک#کیک_موکا
#بادستورپخت_عالی_وبینظیرسرکارخانم_محبوبه_خدمتی_عزیز
#مناسبتی
#میلادباسعادت_امام_موسی_کاظم(ع)باب_الحوائج_مبارک
💚🌻🌞🌿💚🌻🌞🌿💚🌻🌞🌿💚🌻🌞🌿💚🌻🌞
اینم ازلینک دستورپخت کیک موکاازمحبوبه جان خدمتی
محبوبه خانم متشکرم 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻😍🥰
https://sarashpazpapion.com/recipe/d725012a87f5dd43e7e0199171f9e4a3

🌺☘️🌼🌼🌼واماکمی تامل
تکرار مسواک زدن در همه شبها ، دندانها را سفید میکند
و تکرار خاطرات در همه شبها ،
موها را . . .


ﮔـــﺎﻫﯽ ﻋﻤﺮ ﺗﻠﻒ می شوﺩ ؛
ﺑﻪ ﭘـــﺎﯼ ﯾﮏ ﺍﺣﺴﺎﺱ .…
ﮔـــﺎﻫﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﻠﻒ می شود ؛
ﺑﻪ ﭘـــﺎﯼ ﻋﻤﺮ !
ﻭ ﭼﻪ ﻋـــﺬﺍﺑﯽ می کشد ،
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫــﻢ ﻋﻤﺮﺵ ﺗﻠﻒ می شود ؛
ﻫــﻢ ﺍﺣﺴﺎﺳﺶ.....!

پاییز از مهر شروع نمی شود ، پاییز از بی مهری ها شروع میشود......

اگر عقل امروزم را داشتم کارهای دیروزم را نمی کردم
ولی اگر کارهای دیروزم را نمی کردم عقل و تجربه امروزم را نداشتم !!!

رنجهایم را داخل کیسه ریختم و دم در گذاشتم
اما فرشتگان برایم باز فرستادند
معطر به عطر بهشتی. . .
تا هرگز یادم نرود روزی همین رنجها بود که راه نجات را به من آموخت
همین رنجها بود که راه درست زیستن را به من هدیه داد
رنجهایم را بوسه میزنم
و در صندوق گنج هایم میگذارم
گذر زمان جواهرشان میکند

از آنچه بر سرتان گذشته نهراسید
حتی فرار نکنید
بلکه دوستش بدارید
همان گذشته بود که امروز شما را ساخته
امروز را دریابید تا فردایی خوش بسازید
پس شاد زندگی کنید.

شخصی گرسنه بود برایش کلم آوردند...
اولین بار بود که کلم می دید .
با خود گفت : حتما میوه ای درون این برگها است ‌.
‌اولین برگش‌ را کند تا به میوه برسد
اما زیرش به برگ دیگری رسید . و زیر آن برگ یک برگ دیگر و..
با خودش گفت : حتما میوه ی ارزشمندی است که اینگونه در لفافه اش نهادند . . .
گرسنگی اش افزون شد و با ولع بیشتر برگها را میکند و دور می ریخت .
وقتی برگها تمام شدند متوجه شد میوه ای در کار نبود!
آن زمان بود که دانست کلم مجموعه ی همین برگهاست...
ما روزهای زندگی را تند تند ورق می زنیم و فکر می کنیم چیزی اونور روزها پنهان شده که باید هرچه زودتر به آن برسیم
درحالی که همین روزها آن چیزی است که باید دریابیم و درکش کنیم . .
و چقدر دیر می فهمیم که بیشتر غصه‌هایی که خوردیم ،
نه خوردنی و نه پوشیدنی بود
فقط دور ریختنی بود .

زندگی ، همین روزهایی است که منتظر گذشتنش هستیم بنابراین قدر فرصت ها را ثانیه به ثانیه و ذره به ذره بدانیم.
💚🌻🌿🌞💚🌻🌿🌞💚🌻🌿🌞
...
نظرات