عکس هات چاکلت
marzi
۱۹۳
۲.۱k

هات چاکلت

۴ آبان ۰۱
می خواهم به اتفاقاتِ خوبِ نیفتاده ، اعتماد کنم
و ایمان داشته باشم که یکی از همین روزها خواهند افتاد
درست لابلای مشغله هایی که از سر و کولِ روزمرگی هایم بالا می روند ،
در دلِ نگرانی هایی که حوالی باورهایِ من ، جا خوش کرده اند ،
و در اعماقِ خستگی های مفرط و تکراری ام
اتفاقاتِ خوب ، خواهند افتاد
و من دوباره شبیه کودکی ام ؛
لبخند خواهم زد ...
#چالش_نوشیدنی_گرم
...