عکس تولد آیلین به وقت ۶/ ۱۰ / ۸۸
ایلین
۴۳۴
۲.۱k

تولد آیلین به وقت ۶/ ۱۰ / ۸۸

۳۰ دی ۰۱
مادر باشی و تولد دخترت باشد اما شوقی در تو نباشد گویی زنده نیستی و زندگی نمی کنی. خدا به هر کسی فرصت داشتن این فرشته زیبا را نمی دهد، به هر کسی لیاقت بودنش در زندگی شان را نمی دهد اما خدا به منی که اکنون به چهره دخترم می نگرم و تمام شادی های دنیا را یک جا تجربه می کنم داده. در درونم شوقی غلیان می کند، شوقی که حس مادر بودنم را می افزاید. دختر عزیزم، تو باعث به وجود آمدن این شور و شوق در وجود من شدی و اکنون سالروز به وجود آمدن این حس است. تولدت مبارک نازنین من ♥️💋♥️💋😍❣️🧿🧿
...