عکس دسر عربی(دستور در پست های قبلی)
باران سجادی
۲۶
۱.۵k

دسر عربی(دستور در پست های قبلی)

۱۰ خرداد ۰۲
وقتى يه اتفاق خوب تو زندگيت ميفته،
سفر كن تا جشن بگيرى.
وقتى يه اتفاق بد تو زندگيت ميفته،
سفر كن تا فراموشش كنى.
وقتى هيچ اتفاقى تو زندگيت نميفته،
سفر كن تا يه اتفاقى بيفته.
...
نظرات