عکس نان باقلوایی بدون شربت
عطر گل نرگس
۶۵
۱.۱k

نان باقلوایی بدون شربت

۱۱ خرداد ۰۲
نان باقلوایی بهشتی با دستور خوب فرشته جان ♥

وقتی حالت خوب نیست
حرفهای تند نزن
خیلی فرصت داری که حالت رو
عوض کنی

اماهیچوقت فرصت این رو نداری
که بتونی حرفهایی که گفتی رو
عوض کنی... 😍
...
نظرات