عکس کیک دو رنگ(زبرا کیک)
باران سجادی
۱۱
۹۸۸

کیک دو رنگ(زبرا کیک)

۲ آذر ۰۲
بمان برای من عزیزتر از جانم
برای شب های چهل سالگی ام
که بدون تو بخیر نمی شود
روزهای پنجاه سالگی ام!
بمان برای شصت، هفتاد و هشتاد سالگی ام
آنجایی که همه چیز را فراموش کرده ام
به جز شانه هایی که تنها تکیه گاه بغض های سی سالگی ام بود🤍
...
نظرات