عکس حلوای جوانه گندم
ring*
۵۰
۴۶۸

حلوای جوانه گندم

۲۶ دی ۹۴
***من بجای جوونه گندم از آردگندم وبجای خرما ازشیره خرما استفاده کردم***
حال وهوای دلم،امشب چه بارونیه
انگار که دریای اشک توبغضم زندونیه
یه گوشه تو تاریکی میشینم توی خلوت
دوس ندارم به خلوت بشه هیچکسی دعوت...
...
نظرات