عکس ته چین بادمجان
محمد رضا
۱۴۲
۶۳۸

ته چین بادمجان

۸ اسفند ۹۴
قال الله عزوجل:
آنگاه که مرا یاد می کنی ٬ فروتن باش . (کافی۲/۴۹۷)
...
نظرات