عکس اولین هفت سین زندگی مشترک
دايان
۱۷
۴۷۳

اولین هفت سین زندگی مشترک

۲۰ اسفند ۹۴
فقط من رو اپن گذاشتهوبرد عرمی میومد خونمون میگف بیاز بزار جلوومبلا عکس بگیریم
بعد عکسا دوباره میبردمش رو اپن
خیلی خیلی این ورر اون ور میکردیم
...
نظرات