عکس ماقوت
fataneee
۵۳
۱.۳k

ماقوت

۹ تیر ۹۵

نمازو روزه هاتون قبول درگاه حق
تو این شبای قدر برای همه ی مریضا دعا کنید برای پسر بیمار منم دعاکنید التماس دعا.
...
نظرات