عکس ژله تزریقی
soori
۵۵
۱.۹k

ژله تزریقی

۲۶ آبان ۹۵
دلم تنگ است .برای کسی که نمیشود او را داشت ،فقط میشود سخت برای او دلتنگ شد .....
...
نظرات