پارمیس
پارمیس
مارمالاد آلو قرمز
پارمیس
۱۳
مربای شاتوت
پارمیس
۱۲

مربای شاتوت

۱ هفته پیش
تژئین میوه
پارمیس
۱۸

تژئین میوه

۸ اردیبهشت ۱
شیرینی ولیعهدی
پارمیس
۵

شیرینی ولیعهدی

۸ اردیبهشت ۱
شیرینی ماندل بولار
پارمیس
۷

شیرینی ماندل بولار

۸ اردیبهشت ۱
سفره افطار
پارمیس
۲۴

سفره افطار

۶ اردیبهشت ۱
میوه شکری
پارمیس
۹

میوه شکری

۵ اردیبهشت ۱
حلوای سه آرد مجلسی
پارمیس
۱۲

حلوای سه آرد مجلسی

۱ اردیبهشت ۱
پیراشکی گوشت
پارمیس
۲۶

پیراشکی گوشت

۱ اردیبهشت ۱
پاکورا (پکوره)
پارمیس
۱۰

پاکورا (پکوره)

۱ اردیبهشت ۱
فرنی
پارمیس
۳۴

فرنی

۲۷ فروردین ۱
کوفته تبریزی اصل
پارمیس
۱۶

کوفته تبریزی اصل

۲۷ فروردین ۱
فرنی
پارمیس
۲۴

فرنی

۲۵ فروردین ۱
مشاهده موارد بیشتر