arezoo
arezoo

دستور پختی یافت نشد

زرشک پلو
arezoo
۵

زرشک پلو

۱۳ مهر ۹۶
مرد من که تو باشی
زن بــودن خوب است
از میان تمام مذکــر های دنیا
فقط کافیست پای تو درمیــان باشد
نمیدانی برای تو خانم بودن چه کیفی دارد☺️


اینم یه ناهار خوشمزه به مناسبت چهادهمین ماهگرد ازدواجمون❤💃
...
حلوا شیر
arezoo
۶

حلوا شیر

۱۳ مهر ۹۶
مُحَرَّم حال و هوايت چقدر با هميشه فرق ميكند ...
چقدر شبيه بقيه نيستی...
چقدر حواست از من و دنيا پرت ميشود
و اين تنها جايی ست كه حواس پرتی ات را دوست دارم...
پيراهنِ مشكیِ عزاداری ات را ميپوشی
ريش هايت از هميشه بلند تر است
و موقع نوشيدنِ آب چشمانت اشك آلود است...
قفسه سينه ات از سينه زنی كبود ميشود
و صدايت از هق هق هایِ وسطِ روضه ميگيرد...
دلم ميخواهد برايت بميرم وقتی خسته از هيئت برميگردی و از من ميخواهی كنارت بنشينم
تا دوتايی زيارت عــاشورا بخوانيم..
چندروزِ ديگر
مثل هميشه از همه خواستنی تری
و من سير نميشوم از ديدنت... چند روزِ ديگر
چشم هايت بيشتر هميشه از اشكِ روضه خيس است و من ضعف ميكنم برايت ... تعريف من ازعشق همان بود كه گفتم
در بندِ كسی باش كه در بندِ "حسين" است..
...
کیک قاشقی
arezoo
۳

کیک قاشقی

۳ شهریور ۹۶
🍁
ﺗﻮﻯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ!
ﺍﯾﻨﻮ ﺗﻮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻢ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ.
ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍﻡ،
ﺍﺻﻼً ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩﻡ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺗﻤﻮﻡ ﺑﺸﻪ، ﺍﻣﺎ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪ...
ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺷﺎﺩﯼ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﺩﯾﮕﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ
ﻧﻤﯿﺸﻪ، ﺍﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﺵ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﺪ...
ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﯾﻪ ﺁﺩﻣﯽ ﺍﻭﻣﺪ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ، ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩﻡ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ،
ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﻨﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻩ، ﺍﻭﻧﻢ ﻧﻪ ﯾﮑﯽ، ﻧﻪ ﺩﻭ ﺗﺎ! ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺳﺮﻡ، ﺁﺩﻡ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻩ!!!

ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﻭﺍﺳﻪ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻡ، ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺧﻢﮐﺮﺩﻥ ﻫﻢ
ﻧﺪﺍﺷﺖ..!!
ﻭ ﻭﺍﺳﻪ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪﻡ، ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩ، ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﺁﻭﺭ
ﻫﻢ ﺑﻮﺩ...!
ﯾﻪ ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﯾﻪ ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﮔﺬﺭ...
ﯾﻪ ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ ﺭﻭ ﺳﭙﺮﯼ...
ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺯﯾﺎﺩ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﮔﯽ،
ﺍﻣﺎ...
ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ:
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ...
ﭘﺲ ﻭﻗﺘﯽ ﺷﺎﺩﯼ، ﺍﺯ ﺷﺎﺩﯾﺖ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮ؛
ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﻏﻤﮕﯿﻨﯽ، ﺑﺪﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍﯼ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺧﻨﺪﻩ ﺗﻮ ﺭﺍﻩ ﺩﺍﺭﯼ...
ﭘﺲ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﺩ ﺑﺎﺵ
ﻭ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ...
...
کیک شیفون
arezoo
۱۱

کیک شیفون

۳ شهریور ۹۶
امشب تولد داداشمه داداشی که همش پشتم بود
چه بد بودم چه خوب
چه حق با من بود چه نبود
چه بد اخلاق چه خوش اخلاق
خلاصه همه جوره تحملم کرد

داداشی تولدت مبارک
خوشحالیت ارزومه😍
داداش محسنم تولدت مبارک🍭🎂🍰
...
کیک نوتلا
arezoo
۱

کیک نوتلا

۲۶ مرداد ۹۶
اینم کیک اولین سالگرد عقدمون
۹۶.۵.۱۱
...
کیک شیفون
arezoo
۱۰

کیک شیفون

۲۶ مرداد ۹۶
در تمام روزهای عاشقی که گذشت ، 
حتی یک لحظه از آن روزها نیز از یادم نرفت
با اینکه قلبم بارها شکست ودلت رو هم شکست
اما دلمون باز هم به پای هم  نشست
به هیچکسی دل نبستن
با خودشون عهد بستن ، که این عشق اول و آخر است ،
همین و بس!
روزهای شیرین زندگی ام با تو
آرامش ، این تنها چیزیست که خواسته ام از تو
صداقت ، این تنها کلامیست که انتظار دارم از تو
حرف از وفاداری نمیزنم ، در عشق بی وفایی معنا ندارد
تو همیشه وفادار بمان
 و ببین که قلبم جز به عشق تو نفس کشیدن دیگر کاری ندارد
نه عزیزم دیگر هیچ راهی ندارد
اینکه قلبم عاشق تو است و دیگر هیچ سرپناهی جز تو ندارد
اگر روزی بی تو باشم ، میخواهم که دنیا نباشد
اگر قرار باشد زنده باشم ، میخواهم هیچکسی جز تو در قلبم نباشد
تو چه کردی با دل من
این نیست حال و هوای گذشته های دور من
اینک حس میکنم تویی زندگی من
گرتو نباشی نیست نفسی برای زنده ماندن واینک جمله باقی مانده که ناتمام نماند شعر من
خیلی دوستت دارم تنها عشق زندگی
اولین سالگرد ازدواجمون مبارک عشق من
۹۶.۵.۱۳
...
کباب تابه ای
arezoo
۳

کباب تابه ای

۲۶ مرداد ۹۶
-دَستِ خودت نيستْ
-جآن به جآنت كُنند
-عَزيزمى ❤️
...
کاپ کیک
arezoo
۱۶

کاپ کیک

۱۵ اسفند ۹۵
تو
هماني ڪہ باید بہ پاس بودنش
بهتریڹ باشم

تو
هماني ڪہ بايد بہ شکرانہ بودنش
زنده بمانم

تو
هماني ڪہ مي خواهمش
پس همیشہ باش
هفتمین ماهگرد عشقمون مبارک همسرم❤
...
کیک شیفون
arezoo
۶

کیک شیفون

۱۵ اسفند ۹۵
اینم یه کیک خوشمزه به مناسبت سومین سالگرد ازدواج دخترعمو شوهری...
ایشالا مبارکشون باشه❤❤
...
ته چین مرغ
arezoo
۱۷

ته چین مرغ

۱۴ بهمن ۹۵
مگه آقایون اجازه تزئین هم میدن بنظر شما؟
...
ماکارونی اشیانه ای
arezoo
۱۴
شویدپلو با ماهی
arezoo
۱۲

شویدپلو با ماهی

۱۴ بهمن ۹۵
بسی خوشمزهه‍❤
...
ابگوشت لوبیا
arezoo
۶

ابگوشت لوبیا

۱۴ بهمن ۹۵
مگه داریم اینقد خوشمزه؟
اصن کلا روایت داریم ک اگه هوا بارونی و سرد هم باشه خوشمزگیشو چندبرابر میکنه❄☔????❤❤❤
...
نان نوتلا
arezoo
۶

نان نوتلا

۵ بهمن ۹۵
کلی خوشمزه بوود
...
اشکنه
arezoo
۹

اشکنه

۵ بهمن ۹۵
دوسش دارم
...
مشاهده موارد بیشتر