ڣاطݦہ ݦۅسۅے
ڣاطݦہ ݦۅسۅے
کلوچه کشمشی دارچینی
ڣاطݦہ ݦۅسۅے
۲۵
20.12.01
...
خمیر پایه شیرینی عید کارگاهی
ڣاطݦہ ݦۅسۅے
۲۱
روزای خوب میان،، چون تو لیاقتشو‌ داری...

ɢᴏᴏᴅ ᴅᴀʏs ᴡɪʟʟ ᴄᴏᴍᴇ ʙᴇᴄᴀᴜsᴇ ʏᴏᴜ ᴅᴇsᴇʀᴠᴇ ᴛʜᴇᴍ .
3.12.01
...
نان رول دارچینی
ڣاطݦہ ݦۅسۅے
۲۸

نان رول دارچینی

۲ ماه پیش
از چیزهای کوچک لذت ببرید، برای یک روز ممکن است به گذشته نگاه کنید و متوجه شوید که آنها چیزهای بزرگ بودند....
۱۲.۱۱.۰۱
...
تارت حلوا مجلسی
ڣاطݦہ ݦۅسۅے
۴۲
آدمی ساخته افکار خویش است
فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشیده است...
1/7/01
...
کیک حلوا
ڣاطݦہ ݦۅسۅے
۱۲

کیک حلوا

۲۹ شهریور ۰۱
01/6/29
...
کیک سیب و دارچین
ڣاطݦہ ݦۅسۅے
۳۱

کیک سیب و دارچین

۲۸ شهریور ۰۱
کیک دورنگ
ڣاطݦہ ݦۅسۅے
۲۸

کیک دورنگ

۲۰ شهریور ۰۱
شیرینی کعک
ڣاطݦہ ݦۅسۅے
۳۹

شیرینی کعک

۵ شهریور ۰۱
خمیر این شیرینی کعک خیلی خوبه مثل سیب زمینی سرخ کرده هس میتونی همه چی اضافه کنی 😁😂
داخلش خرما و گردو و دارچین و کنجد ریختم مثل کلوچه شد 🥺❤
...
بلال آب پز با شیر
ڣاطݦہ ݦۅسۅے
۳۲

بلال آب پز با شیر

۴ مرداد ۰۱
همه رویاهای ما میتواند محقق شوند اگر: ما شجاعت دنبال کردن آن ها را داشته باشیم
۳.۵.۱۴۰۱
...
کیک تمشک
ڣاطݦہ ݦۅسۅے
۲۷

کیک تمشک

۲ مرداد ۰۱
تنها در ناملایمات زندگی است که فضایل انسان رشد میکند و به اوج میرسد.وگرنه در غیاب باد، انبوه پنبه چون کوه استواراست!
۱۴۰۱/۵/۱
...
بستنی انبه
ڣاطݦہ ݦۅسۅے
۲۴

بستنی انبه

۲۱ تیر ۰۱
نان بابکا
ڣاطݦہ ݦۅسۅے
۲۲

نان بابکا

۸ تیر ۰۱
مشاهده موارد بیشتر