پاپ کورن بدون روغن

۲۴ خرداد ۰۰
۲۵.۲k
با صدای خودم😍
اگر ویدیو رو تماشا کردی ی صلوات برای حاجت دلم بفرس .ممنون🙏🏻
بعد ازینکه‌ پفیلاها سریع از روی حرارت بردارید وگرنه ب سرعت میسوزن
پس حواستون ب این نکته باشه
و نکته اخر بعد اینکه پفیلاها اماده شدن هر ادویه ای ک‌ خواستین میتونین بزنین مثل نمک یا فلفل یا پودر پوره گوجه فرنگی
امیدوارم درست کنین و لذتشو ببرین
#پفیلا_بدون_روغن
...