حبوبات
جلوگیری از ورود حشرات به حبوبات
حبوبات
پاپیون
۲۵ دی ۹۵
جلوگیری از ورود حشرات به حبوبات
برای جلوگیری از حمله حشرات، به ظرف حبوبات باید چند دانه میخک اضافه کنید....
۱.۵k
۲۳