خرد کردن مرغ
خرد کردن مرغ

مرغ را زیر آب سرد شسته و پوست و داخل مرغ را تمیز کنید.

مرغ را روی تخته گوشت بری قرار دهید

با بریدگی روی بدن مرغ، قسمت گردن و قسمت های داخلی مرغ را جدا کنید.

قسمت بزرگ چربی انتهایی دم مرغ را جدا کنید.

جدا کردن پاهای مرغ

زمانی که مفصل لگن را پیدا کردید، بدن مرغ را با یک دست خود محکم نگاه داشته و با دست دیگر پای مرغ را با قدرت بپیچانید. اینکار باعث جدا شدن مفصل لگن مرغ می شود.

با بریدن مفصل لگن و قسمت های پیرامون آن، قسمت ران و پاهای مرغ را از بدن آن جدا کنید.

ران مرغ را در یک دست و پای آنرا با دست دیگر بگیرید. پای مرغ را به سمت پائین کشیده تا مفصل زانو از جای خود خارج شود.

- مفصل زانو را با چاقو بریده و قسمت ران و پای مرغ را از هم جدا کنید.

جدا کردن بال ها

مفصل بین بال و سینه مرغ را پیدا کنید و با چاقو آنرا بریده و بال مرغ را جدا کنید.

اینکار را برای بال دیگر نیز انجام دهید.
چاقو را در داخل بدن مرغ قرار دهید.

نوک چاقو را تا جایی که ابتدای گردن مرغ قرار داشت برسانید.

قسمت باریک دور مفصل شانه را به سمت خارج ببرید.

بوسیله چاقو موازی ستون فقرات مرغ برش داده و استخوان های قفسه سینه را جا کنید.

مفصل شانه و قفسه سینه را در سمت دیگر مرغ نیز جدا کنید.

پشت مرغ را به سمت بالا خم کرده و شانه های مرغ را با چاقو ببرید. این کار باعث جدا شدن پشت مرغ از قسمت سینه می شود.

جدا کردن سینه ها

از قطعات مرغ، طبق نیاز آشپزی خود استفاده کنید