عکس ***ژله های راه راه ***
sedi
۸۰
۲.۶k

***ژله های راه راه ***

۲۷ مهر ۹۶
"زن" شبیه آینه است.
-اگر "غبار روی دلش"را توانستی برداری.
باتو میخندد...به همان اندازه که تو میخندی.
باتو میگرید...همانقدر که تو گریه میکنی.
با تو "راه هم"می آید..اندازه ی راهی که رفته ای...
_اما.....
اما، اگر روزی شکستی اش...
شاید،بتوانی تکه هایش را بهم بچسبانی....
اما،این را بدان..
"آینه"روز اول برای تو نخواهد شد...
...
نظرات