عکس نان شیرمال
ADN
۱۶۱
۲.۱k

نان شیرمال

۲ بهمن ۹۶
❣♥️❣خداوند...
 انگار بعضی ها را،خیلی با حوصله آفریده!
از عشق،ازمحبت،صبر،وفاداری،معرفت به مقدار زیاد در وجودشان گذاشته...
اصلا این بعضی ها انگارصرفا برای خوب شدن حالمان آمده اند!!!
نه نقش بازی می کنند!
نه ادا در می آورند!
وقتی تمام درها به رویت بسته می شود یک نگاهشان کافیست برای روزها آرامشت
یک حرفشان یک خنده شان کافیست تا غصه از در و دیوار زندگیت پاک شود
شانه شان را که داشته باشی انگار تمام دنیا را یک جا داری
بی نهایت تکیه گاهند
عجیب پناهگاه
بی توقع به دردت گوش می کنند
و بی انتها حس خوب می بخشند
باور کنید
اینها خیلی با حوصله آفریده شده اند!
فرقی نمی کند
پدر،مادر،همسر،دوست یا...
اگر یکی از اینها را کنارتان دارید خوشبختید!
قدرش را خیلی بدانید...
...
نظرات