عکس کبه(کپه)
فقط خدا
۵۸
۱.۱k

کبه(کپه)

۱۴ خرداد ۹۷
کاش همین امشب
بالن آرزوهایم به دست خدا برسد..
نیازی به شرح آرزو نیست!
خدایا؛
همان همیشگی...
...
نظرات