عکس پیتزا پپرونی
❤mahora❤
۳۵
۱.۷k

پیتزا پپرونی

۲۲ تیر ۹۷
پسرا تا وقتي مجردن...
درازِ بي خاصيتِ لندهورِ بي مصرفن😁


اما به محض اينکه زن ميگيرن
ميشن: نور چشم ماااااااااااادر😁
میشن: عزيز دل خواااااهررررررررر😁
نه خدایی دقت کردین😜😜

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌😅😅😅
...
نظرات