عکس چیبس ماکارونی

چیبس ماکارونی

۱ شهریور ۹۷
جوشاندن نصف بسته ماکارونی با آب و نمک و روغن و آبکش کردن آن
...