عکس چیبس ماکارونی

چیبس ماکارونی

۱۶ آبان ۹۹
✨این شما هستید که تابلو زندگی خود را
نقاشی می‌کنید
بهشت را نقاشی کنید و وارد آن شوید.

🌸
...