عکس کیک شیر شکلاتی
عشق=آشپزی
۱۵۴
۱.۴k

کیک شیر شکلاتی

۱۷ شهریور ۹۷
امروز چند شنبه است؟
چندم ڪدام ماه یا چندم ڪدام سال؟
امروز چند سال از من میگذرد؟
و من چند ساله ام؟
چیزی به یاد نمی آورم
جز اینکه امروز اڪنون است
و اینجا زمین است
و من امروز به دنیا آمده ام
و به رسم عادت
تــــــولدم مبارڪ🌷🍃
...
نظرات