عکس  کباب حسینی با ته دیگ قلبی
فاطمه باغبان
۱۳
۴۱۷

کباب حسینی با ته دیگ قلبی

۲۰ شهریور ۹۷
دوستان برای برنجش قالب قلب رو پر از برنج آبکش شده زعفرونی کردم و کف قابلمه چرب برگرداندم وقالب را برداشتم بقیه برنج سفید را به آرامی روی قلبم ریختم و کمی فشار دادم و دم کردم
...
نظرات